Опіка та піклування

Опіка та піклування - це особливий вид турботи про неповнолітніх дітей, які залишилися без піклування батьків, та повнолітніх осіб, які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав та інтересів.

Опіка та піклування встановлюються з метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати зобов'язання.

Іноді опіка встановлюється над майном.

 

Різниця між опікою і піклуванням полягає в наступному.

 

Опіка встановлюється над малолітніми особами, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування, та фізичними особами, які визнані недієздатними.

 

Піклування встановлюється над неповнолітніми особами, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування, та фізичними особами, цивільна дієздатність яких обмежена.

 

Опіка та піклування встановлюється СУДОМ (за поданням Органу опіки та піклування) над повнолітніми, неповнолітніми та малолітніми фізичними особами, визнаними недієздатними або дієздатність яких обмежена.

 

Опіка та піклування над малолітніми та неповнолітніми особами встановлюється органом опіки та піклування (крім випадків, коли вони визнані недієздатними або дієздатність яких обмежена).

Органи опіки та піклування - органи, на які покладено здійснення опіки та піклування. В Україні безпосереднє ведення справ щодо опіки та піклування покладається на відповідні відділи і управління місцевої державної адміністрації районів, районів міст Києва і Севастополя, виконавчих комітетів міських, або районних у містах рад у межах їх компетенції.

 

Опікуном або піклувальником може бути лише повнолітня особа з повною цивільною дієздатністю. Право бути опікуном чи піклувальником переважно передається найближчим родичам. Опіка та піклування встановлюється тільки за письмовою заявою!

 

За більш детальною консультацією з приводу оформлення опіки та піклування Ви можете звернутися до нас по телефону, або написавши нам листа.

 

Законодавчі акти, якими регулюються питання опіки та піклування:

- Цивільний кодекс України;

- Сімейний кодекс України;

- Наказ Державного комітету України з питань сім'ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України N34/166/131/88 від 26.05.99 «Про затвердження Правил опіки та піклування».