Судовий захист

Чи підлягає захисту в суді Ваше право (інтерес)?

В якому ж випадку Ви можете звернутись до суду?

 Статтею 16 Цивільного кодексу України передбачені способи захисту цивільних прав та інтересів, якими можуть бути:

  • визнання права;
  • визнання правочину недійсним;
  • припинення дії, яка порушує право;
  • відновлення становища, яке існувало до порушення;
  • примусове виконання обов'язку в натурі;
  • зміна правовідношення;
  • припинення правовідношення;
  • відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;
  • відшкодування моральної (немайнової) шкоди;
  • визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

 

Цей перелік не є вичерпним, та до суду можна звернутись у інший спосіб, якщо такий спосіб прямо передбачений законом або договором. Тобто при зверненні до суду варто повністю розуміти, що така справа підлягає розгляду судом та узгоджується із статтею 16 Цивільного кодексу України.

Слід дуже уважно керуватись даним положенням, оскільки їх недотримання є найбільш розповсюдженою підставою для відмови у відкритті судового провадження. Тому положеннями цієї статті варто керуватись при формулюванні Ваших позовних вимог, буквально цитуючи відповідну її частину, а також не зайвим буде посилання на дану норму власне в тексті Позовної заяви.