Алгоритм дій при блокуванні ПН

Із самого початку дії Наказу Міністерством фінансів України №567 від 13.06.2017р., а саме з липня 2017 року платники ПДВ зіткнулися із проблемою зупинення реєстрації (або блокування) податкових накладних.

Наслідки для бізнесу – катастрофічні. Щоб хоч якось підтримувати роботу бізнесу, покупці сплачують податковий кредит за своїх постачальників, сподіваючись в майбутньому його відстояти та повернути, а постачальники завантажені складаннями нескінчених пояснень, таблиць та скарг на Державну фіскальну службу, та врешті решт заходять в суди, які на сьогоднішній день є єдиним органом влади, який розв’язує дану ситуацію. Але все це час та гроші.

Тому, з метою надання допомоги підприємцям, пропонуємо Вам АЛГОРИТМ ДІЙ в разі зупинення блокування податкових накладних.

Для початку, пропонуємо ознайомитись із переліком нормативно-правових актів, які регулюють порядок реєстрації ПН, зупинення реєстрації ПН та оскарження такого зупинення:

 1. Податковий кодекс України (ст. 42, 56, 74, 183, 201).
 2. Постанова Кабінету Міністрів України №1246 від 29.12.2010р. «Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних».
 3. Наказ Міністерства фінансів України від 13.06.2017р. №567 «Про затвердження Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та Вичерпного переліку документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».
 4. Наказ Міністерства фінансів України від 13.06.2017р. №566 «Про затвердження Порядку роботи комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації».
 5. Постанову Кабінету Міністрів України від 29.03.2017р. №190 «Про встановлення підстав для прийняття рішення комісією Державної фіскальної служби про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або про відмову в такій реєстрації».

 

Отже, згідно статті 187, 201 ПК України за правилом першої події платник податку – постачальник товарів / послуг зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Така податкова накладна перевіряється у відповідності із п. 12 Постанови №1246 КМУ (Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних) та реєструється в Єдиному реєстрі ПН, або її реєстрація зупиняється у випадку, якщо ПН підпадає під Критерії, що встановлені Наказом Мінфіну №567. Таких Критеріїв наразі вже три:

- вартість товарів / послуг, які постачаються згідно із цією ПН, в 1,5 рази більший вартості таких товарів / послуг, які платник податку придбав в цьому році, згідно із кодами УКТ ЗЕД, ДК 2106 (Державний класифікатор товарів та послуг).

Коментар: Під даний Критерій наразі потрапляють всі виробники товарів / послуг, оскільки на вході завжди сировина, або матеріали для виконання робіт чи надання послуг, а на виході – готовий товар / послуга. Коди за УКТ ЗЕД та ДК 2016 товарів / послуг на вході і виході завжди різні. Єдиний вихід – реєстрація Інформації про платника податків у формі таблиці згідно із п. 4 Критеріїв, затверджених Наказом Мінфіну №567, про це докладніше ТУТ).

- відсутність або скасування ліцензій платника податку на відповідний вид діяльності;

- розрахунок коригування змінює вартість товарів / послуг більше ніж вдвічі, або зміна номенклатури товарів / послуг УКТ ЗЕД, ДК.

 

Якщо реєстрацію ПН зупинено платнику податків приходить Квитанція про зупинення реєстрації ПН із зазначенням причин такого зупинення. Існують випадки, коли така Квитанція не приходить взагалі, але в системі ПН не зареєстрована та у покупця, відповідно, права на нарахування податкового кредиту не виникло. Часто в Квитанції не зазначено причин зупинення реєстрації ПН. Але наслідком є те, що Ваш контрагент - покупець (отримувач) товарів та послуг не має права на податковий кредит.

 

ЩО РОБИТИ в цьому випадку?

 1. Не пізніше 365 днів що настають за датою виникнення податкового зобов’язання подати:
  • якщо причиною зупинення реєстрації ПН зазначено відповідність пп. 1) п. 6 Критеріїв необхідно подати інформацію у формі Таблиці даних платника податків, про що докладніше можна почитати ТУТ.
  • в будь-якому випадку обов’язково подати Повідомлення щодо подачі підтвердження реальності здійснення операцій по ПН/РК реєстрація якої/го зупинена. Таке Повідомлення розглядається Комісією Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації у відповідності до положень Наказу Мінфіну №566 та Постанови КМУ №190. За результатами розгляду Повідомлення не пізніше 5 робочих днів з дати отримання Повідомлення Комісія приймає Рішення про реєстрацію ПН або про відмову реєстрації ПН в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Коментар: До Повідомлення слід надати письмові Пояснення щодо підтвердження реальності господарської операції а також додати документи (відскановані) згідно із Вичерпним переліком документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, що затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 року №567. В повідомленні варто описати специфіку діяльності платника податку, суть господарської операції, звернути увагу на супутні господарські операції, а також додати документи (їх від скановані копії), які всі ці Пояснення підтверджують.

 1. Рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку:
  • Протягом 10 днів можна в адміністративному порядку оскаржити Рішення про відмову в реєстрації ПН, подавши Скаргу до Державної фіскальної служби України. Рішення Комісії з питань розгляду скарг повинно бути вмотивованим та надсилається скаржнику протягом 10-денного строку. Якщо таким Рішенням Скаргу не задоволено та залишено в силі рішення про відмову в реєстрації ПН, необхідно оскаржувати такі Рішення в судовому порядку. В даному випадку строк позовної давності складає 1 місяць з моменту одержання Рішення Комісії з питань розгляду скарг.
  • Якщо платник податку не оскаржував Рішення про відмову в реєстрації ПН в адміністративному порядку, він має право звернутися до Суду із Позовом про визнання протиправним та скасування рішення і зобов’язання ДФС зареєструвати податкову накладну. В даному випадку строк позовної давності складає 6 місяців з моменту отримання Рішення про відмову в реєстрації ПН.

Коментар: При судовому оскарженні блокування податкової накладної слід враховувати наступне:

 • Позов подається в порядку адміністративного судочинства до відповідного адміністративного суду за місцезнаходженням відповідача - ДФС;
 • Строк позовної давності складає: а) якщо проводилась процедура адміністративного оскарження - 1 місяць з моменту отримання рішення за результатом розгляду скарги; б) якщо процедура адміністративного оскарження не проводилась – 6 місяців з моменту отримання Рішення про відмову в реєстрації ПН;
 • Судовий збір сплачується як за вимоги немайнового характеру в розмірі по 1 неоподатковуваному мінімуму доходів громадян за кожну позовну вимогу.

 

 

Адміністративні позови про скасування рішень про відмову в реєстрації ПН розглядаються в середньому близько двох місяців та в разі правильного складання позову задовольняються судами.

 

Ми готові надавати вам свою юридичну допомогу із судового оскарження відмови в реєстрації податкових накладних. При цьому Ваші витрати складатимуть приблизно:

 1. 3200 – 4800 грн. – сума судового збору, що сплачується за звернення до адміністративного суду (та повертається відповідачем після задоволення позову).
 2. 4000 – 5000 грн. – витрати на правову допомогу, що складають:
 • 1500 грн. – складання адміністративного позову;
 • 500 грн. – підготовка та подання позову з усіма додатками до суду;
 • 800 грн. – вартість одного судового засідання;
 • 300 грн. за сторінку – в разі складання додаткових процесуальних документів;
 • 500 грн. – отримання копії судового Рішення.