Єдиний податок

 

 

Спрощена система оподаткування

 

  І група

ІІ група

ІІІ група

IV група

 

Хто може використовувати дану систему оподаткування?

 

 

фізичні особи - підприємці

 

 

фізичні особи - підприємці

 

 

фізичні особи - підприємці, юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми

фізичні особи – підприємці та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

 

Гранична кількість працівників

 

 

 

0

 

 

0-10

 

 

Без обмежень

 

 

Без обмежень

 

Граничний обсяг доходу протягом календарного року

 

 

 

300 000 гривень

 

 

1 500 000 гривень

 

 

 

5 000 000 гривень

 

 

 

Без обмежень

Яка ставка податку? (фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або радами об’єднаних територіальних громад)

 

до 10 % розміру прожиткового мінімуму

до 20 % розміру мінімальної заробітної плати

1) 3 % доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;

2) 5 % доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

 

Розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та може становити (у відсотках бази оподаткування):

- 0,19 %;

- 0,57 %;

- 0,95 %;

- 2,43 %;

- 6,33 %.

(ст. 293.9 ПКУ)

 

Яка ставка ЄСВ?

 

 

 

 

 

Мінімальний щомісячний платіж (податок + ЄСВ) у гривнях на 2017 рік

 

 

 

 

 

Звітний (податковий) період

 

 

Рік

 

Рік

 

Квартал

 

Рік

 

Строк сплати податку

Єдиний податок сплачується шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Можна сплатити авансовий внесок за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

 

Єдиний податок сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал (протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу).

Єдиний податок сплачується щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах:

у I кварталі - 10 відсотків;

у II кварталі - 10 відсотків;

у III кварталі - 50 відсотків;

у IV кварталі - 30 відсотків;

При цьому податкова декларація на поточний рік із обчисленою сумою податку станом на 1 січня подається щороку не пізніше 20 лютого поточного року (за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки).

Строк подання звітності (декларації)

 

Якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року визначеного обсягу доходу, декларація подається податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду (тобто протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року).

У разі перевищення річного обсягу доходів декларація подається у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду (протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу).

При цьому у податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу, оподаткований за ставками, визначеними для платників єдиного податку першої та другої груп, обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного податку, обраною згідно з умовами, визначеними ПКУ. В такому випадку річна податкова декларація не подається.

 

 

Подають податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду (протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу).

 

Подають податкову декларацію на поточний рік із обчисленою сумою податку станом на 1 січня щороку не пізніше 20 лютого поточного року (за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки).

Порядок ведення обліку

Ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів, форма якої затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 №579.

Ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів, форма якої затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 №579.

ФОП,  які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів, форма якої затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015  № 579.

ФОП, які є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів та витрат, форма якої затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 №579.

Юридичні особи використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пунктів 44.2, 44.3 статті 44 ПКУ.

 

Застосування РРО

Не застосовують

Виключення: суб’єкти господарювання здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту.

Якщо отриманий протягом року дохід до 1 000 000 гривень – не застосовують

Більше 1 000 000 гривень – обов’язкове застосування.

Виключення: суб’єкти господарювання здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту.

ФОП: Якщо отриманий протягом року дохід до 1 000 000 – не застосовують

Більше 1 000 000 – обов’язкове застосування

Для юридичних осіб – обов’язкове використання

Виключення: суб’єкти господарювання здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту.

Юридичні особи: застосовують.

Застосовують

Чи може бути платником ПДВ?

ні

ні

може

може

Дозволені види діяльності

Виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або надання побутових послуг населенню (перелік послуг згідно п. 291.7 Податкового кодексу України)

Надання послуг, у тому числі побутових (перелік згідно п. 291.7 Податкового кодексу України), платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства

КРІМ: посередницьких послуг з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), виробництво, постачання, продаж (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

 

Без обмежень (крім обмежень для всіх груп спрощеної системи оподаткування)

Сільськогосподарське товаровиробництво – не менше 75% на рік, а також інші види діяльності – 25%

Хто НЕ може використовувати дану систему оподаткування?

1. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які здійснюють:

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);

2) обмін іноземної валюти;

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування", сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III ПКУ;

7) діяльність з управління підприємствами;

8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);

9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

2. ФОП, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

3. ФОП, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

4. Страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

5. Юридичні особи, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

6. Представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

7. Фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

8. Платники податків, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

 

1. Суб’єкти господарювання, у яких понад 50 відсотків доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини);

2. Суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції, а також крім електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії (за умови, що дохід від реалізації такої енергії не перевищує 25 відсотків доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) такого суб’єкта господарювання);

3. Суб’єкт господарювання, який станом на 1 січня базового (звітного) року має податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

 

Наслідки перевищення обсягу доходів

 

З наступного календарного кварталу за заявою переходять на ІІ або ІІІ групу, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

При цьому до суми перевищення застосовується ставка у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

 

 

З наступного календарного кварталу за заявою переходять на ІІІ групу, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

При цьому до суми перевищення застосовується ставка у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

 

З наступного календарного кварталу за заявою переходить на іншу систему оподаткування за заявою.

При цьому до суми перевищення застосовується ставка у розмірі 15 відсотків.

 

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

 

 

Наслідки інших перевищень, порушень, невідповідностей

Ставка єдиного податку встановлюється у розмірі 15 відсотків:

-         до суми перевищення обсягу доходу

-        до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку

-        до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків

-        до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати цю систему оподаткування

Ці доходи відображаються в податковій декларації окремо.

 

Ставка єдиного податку встановлюється у розмірі 15 відсотків (для ФОП) та у подвійному розмірі застосовуваної ставки (для юридичних осіб):

-         до суми перевищення обсягу доходу

-        до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків

-        до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати цю систему оподаткування.

Ці доходи відображаються в податковій декларації окремо.

 

У разі коли у податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва становить менш як 75 відсотків, сільськогосподарський товаровиробник сплачує податки у наступному податковому (звітному) році на загальних підставах.

Якщо така частка не перевищує 75 відсотків у зв’язку із виникненням обставин непереборної сили у попередньому податковому (звітному) році, до платника податку в наступному податковому (звітному) році зазначена вимога не застосовується.

 

Платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом у таких випадках:

·       у разі застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж грошові;

·       у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм, або не передбачена для платників І та ІІ групи;

·       у разі перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку;

·       у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку;

·       у разі наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів - в останній день другого із двох послідовних кварталів.

Право на застосування системи оподаткування в наступному році

Мають право, якщо не перевищили обсягу доходів в календарному році, або в разі перевищення не більш ніж 5 000 000 гривень вчасно за власною заявою перейшли на іншу групу, не вчинили інших перевищень, порушень, невідповідностей.

 

Мають право, якщо не перевищили обсягу доходів в календарному році, або в разі перевищення не більш ніж 5 000 000 гривень вчасно за власною заявою перейшли на іншу групу, не вчинили інших перевищень, порушень, невідповідностей.

 

Мають право, якщо не перевищили обсягу доходів в календарному році, не вчинили інших перевищень, порушень, невідповідностей.

 

Мають право, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків (крім неперевищення через обставини непереборної сили), не вчинили інших перевищень, порушень, невідповідностей.

 

Реєстрація новоствореного суб’єкта господарювання на відповідній системі оподаткування

 

За заявою, яка подається державному реєстратору як додаток до заяви про державну реєстрацію, що подається для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця.

У випадку, якщо до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, було подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація.

Реєстрація відбувається протягом двох днів з моменту подання заяви.

За заявою, яка подається державному реєстратору як додаток до заяви про державну реєстрацію, що подається для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця.

Зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка не передбачає сплату податку на додану вартість, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

Реєстрація відбувається протягом двох днів з моменту подання заяви.

 

Перехід із загальної системи оподаткування на спрощену

Перехід здійснюється шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб'єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

Перехід може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб'єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в пункті 291.4 статті 291 ПКУ – тобто фактично у випадку, якщо весь попередній рік суб’єкт відповідав вимогам, встановлений для відповідної групи спрощеної системи оподаткування (займався відповідними видами діяльності, не перевищив обсяг доходу та найманих працівників).

Реєстрація відбувається протягом двох днів з моменту подання заяви.

Для переходу на спрощену систему оподаткування сільськогосподарські товаровиробники подають до 20 лютого поточного року:

·              загальну податкову декларацію з податку на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок та земель водного фонду- за своїм місцезнаходженням ;

·              звітну податкову декларацію з податку на поточний рік окремо щодо кожної земельної ділянки - за місцем розташування такої земельної ділянки;

·              розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва - за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок

·              відомості (довідку) про наявність земельних ділянок.

Реєстрація відбувається протягом двох днів з моменту подання заяви.

Перехід із однієї групи спрощеної системи оподаткування на іншу

 

За умови дотримання платником єдиного податку вимог, встановлених цим Кодексом для обраної ним групи, такий платник може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу. При цьому у платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, анулюється реєстрація платника податку на додану вартість у порядку, встановленому цим Кодексом, у разі обрання ним першої або другої групи чи ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка включає податок на додану вартість до складу єдиного податку.

Анулювання реєстрації і наслідки

 

299.10. Реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу у разі:

1) подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, - в останній день календарного кварталу, в якому подано таку заяву;

2) припинення юридичної особи (крім перетворення) або припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем відповідно до закону - в день отримання відповідним контролюючим органом від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;

3) у випадках: перевищення обсягу доходу без застосування ставок податку іншої групи, здійснення невідповідних видів діяльності, здійснення невідповідних форм розрахунків, перевищення кількості працівників, наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів (п. 298.2.3 ст. 298 ПКУ);

4) якщо у податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва платника єдиного податку четвертої групи становить менш як 75 відсотків.

Наслідок анулювання – перехід на загальну систему оподаткування.