Найменування ТОВ

Юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму та назву (ст. 90 Цивільного кодексу України).

 

Так, перше, на що слід звернути увагу, що «найменування» та «назва» юридичної особи – це не тотожні поняття.

Найменування включає в себе:

  • організаційно-правову форму;
  • назву.

Організаційно-правова форма юридичної особи визначається відповідно до класифікації організаційно-правових форм господарювання, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері технічного регулювання (ст. 16 ЗУ «Про господарські товариства»).

«Товариство з обмеженою відповідальністю» - це і є організаційно правова форма, та є обов’язковою складовою найменування.

Назва юридичної особи може складатися з власної назви юридичної особи, а також містити інформацію про мету діяльності, вид, спосіб утворення, залежність юридичної особи та інші відомості згідно з вимогами до найменування окремих організаційно-правових форм юридичних осіб, установленими законодавчими актами.

Зокрема Вимоги до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, затверджені Наказом Міністерства юстиції України № 368/5 від 05.03.2012 року. 

Товариство має право визначити своє повне та скорочене найменування, в тому числі іноземною мовою.

 

Найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи, а от назва – може.

Наприклад, в Україні може діяти Товариство з обмеженою відповідальністю «Аренал-99» та Приватне підприємство «Арсенал-99», це не суперечить законодавству.

Тому перш ніж створювати Товариство з обмеженою відповідальністю, варто перевірити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, чи не існує зареєстрованого товариства з тотожним найменуванням.

 

Увага! На сьогоднішній день відмінено резервування найменування юридичної особи.

 

Найменування ТОВ вказується в його Статуті і вноситься до єдиного державного реєстру.

 

Забороняється використовувати у найменуванні юридичних осіб (ст. 16 ЗУ «Про господарські товариства):

  • повне чи скорочене найменування державних органів або органів місцевого самоврядування, або похідні від цих найменувань, або історичні державні найменування, перелік яких установлює Кабінет Міністрів України, - у найменуваннях юридичних осіб приватного права;
  • символіку комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, заборона використання яких встановлена Законом України"Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки";
  • терміни, абревіатури, похідні терміни, заборона використання яких передбачена законом.

Законами можуть бути встановлені інші особливості особливості найменування юридичних осіб, а також заборони на використання певних термінів в найменуваннях.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю може мати комерційне (фірмове) найменування.

Комерційне найменування – це засіб індивідуалізації товарів та послуг за допомогою словесного або графічного знаку.

Комерційне найменування може бути тотожним комерційному найменуванню іншої юридичної особи у випадку, якщо воно не вводить в оману споживачів з приводу отриманих товарів та послуг, зокрема у випадку, якщо воно використовується для різних класів міжнародного класифікатору товарів та послуг.

Згідно ч. 2 ст. 489 Цивільного кодексу України право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки, хоча на практиці більш захищеними все ж таки є зареєстровані належним чином торгові знаки.