Статутний капітал ТОВ

Що таке Статутний капітал ТОВ?

Статутний капітал товариства – це сукупність майна, майнових прав та грошових коштів, які учасники товариства передають у володіння товариства для забезпечення його господарської діяльності.

Під час створення Товариства з обмеженою відповідальністю його учасники засновники) формують Статутний капітал товариства та визначають його розмір.

Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства та обліковується в його бухгалтерському балансі.

Учаснику товариства з обмеженою відповідальністю, який повністю вніс свій вклад, видається свідоцтво товариства.

 

Що може бути вкладом до статутного капіталу ТОВ?

Вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом. (ст. 52 Закону України  «Про господарські товариства»).Вкладами учасників та засновників господарського товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті (ст. 86 Господарського кодексу України).Забороняється використовувати для формування статутного (складеного) капіталу господарського товариства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу, векселі, майно державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до закону (рішення
органу місцевого самоврядування) не підлягає приватизації, та майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено законом.

Фінансовий стан засновників - юридичних осіб щодо їх спроможності здійснити відповідні внески до статутного капіталу господарського товариства у випадках, передбачених законом, має бути перевірений незалежним аудитором (аудиторською організацією) у встановленому порядку, а майновий стан засновників - громадян має бути підтверджений довідкою органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію).

 

Як оцінити розмір вкладу в статутний капітал товариства?

Грошова оцінка вкладу учасника господарського товариства здійснюється за згодою учасників товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці(ст. 52 Закону України  «Про господарські товариства»)

Вклад, оцінений у гривнях, становить частку учасника та засновника у статутному капіталі товариства. Порядок оцінки вкладів визначається в установчих документах господарського товариства, якщо інше не передбачено законом (ст. 86 Господарського кодексу України).

 

Зміна розміру статутного капіталуСтатутний капітал може бути зменшено або збільшено. Збільшено статутний капітал може бути лише після внесення усіма його учасниками
вкладів у повному обсязі.Зменшено статутний капітал може бути лише у випадку, якщо проти цього не заперечують кредитори товариства, при цьому рішення про зменшення статутного капіталу товариства надсилається поштовим відправленням всім кредиторам товариства не пізніше триденного строку з дня його прийняття. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань товариства та відшкодування їм збитків.

Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів (ст. 144 Цивільного кодексу України).

Не допускається звільнення учасника товариства з обмеженою відповідальністю від обов'язку внесення вкладу до статутного капіталу товариства, у тому числі шляхом зарахування вимог до товариства

Якщо ж учасники до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства не внесли (не повністю внесли) свої вклади, то статутний капітал підлягає зменшенню, учасник, що не вніс свій вклад, виключається зі складу учасників, частки в статутному капіталі перерозподіляються, або ж товариство ліквідується взагалі.

  Зміни до статуту, пов'язані із зміною розміру статутного капіталу та/або із зміною складу учасників, підлягають державній реєстрації в установленому законом порядку.