ТОВ

Товариство  з обмеженою відповідальністю – це товариство, що має статутний капітал, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами (ст. 50 ЗУ «Про господарські товариства»). 

Товариством з обмеженою відповідальністю є засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких встановлюється статутом (ст. 140 Цивільного кодексу України). 

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ або ТзОВ) має такі обов’язкові характеристики:

 • є юридичною особою, тобто організацією, що створена і зареєстрована у встановленому законом порядку;
 • наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді;
 • створене з метою одержання прибутку;
 • створене  на  засадах  угоди юридичними особами і громадянами (учасниками ТОВ) шляхом  об'єднання  їх  майна (статутний капітал);
 • статутний капітал  ТОВ  поділений  на  частки  між учасниками;
 • учасниками можуть бути будь-які фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти;
 • мінімальна кількість учасників – 1, максимальна   кількість   учасників  товариства  з  обмеженою відповідальністю може досягати 100 осіб;
 • учасники товариства з обмеженою відповідальністю не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості своїх вкладів.

Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників;-        установчим документом ТОВ являється Статут (модельний або власний).

ТОВ може здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, не заборонену законом.

 

Основні нормативно-правові акти регулювання діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю:

 • Цивільний кодекс України;
 • Господарський кодекс України;
 • Закон України «Про господарські товариства».